PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ
Tịnh Thất Quan Âm
 Đại Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 23/12/2018   Hình Ảnh Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Tại Tịnh Thất Quan Âm Ngày 23/12/2018


Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Trụ Trì: ĐĐ Thích Giác Nhàn
Tổ 15, Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tel. (+84) 0909.747474 - (+84) 0965.549.299