CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI PHÁP HỘI NIỆM PHẬT A DI ĐÀ

ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng mỗi chủ nhựt hằng tuần tại Pháp Hội - Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tổ chức phóng sanh hằng tháng tại các chùa trên các tỉnh thành khác

Pháp Âm HÒA THƯỢNG HẢI HIỀN 112 tuổi - TỰ TẠI VÃNG SANH CỰC LẠC THẾ GIỚI

 • Đĩa giảng mới nhất
 • PPTN Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà
 • Giảng Kinh Vô Lượng Thọ
 • Hành Trì
QUÝ TIẾC SINH MẠNG - Xin Đừng Phá Thai Giết Trẻ Vô Tội

3628 lượt xem

Phóng viên: Đinh Gia Lệ phỏng vấn HT. Tịnh Không về vấn đề phá thai giết trẻ vô tội.

Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung 2013

3898 lượt xem

ĐĐ. Thích Giác Nhàn trả lời câu hỏi từ ban trợ niệm Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh.Giảng giải tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, thời gian 3 /8 / 2013

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng nghĩa - Tập 34

2636 lượt xem

ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà. Phẩm 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN

Lễ Hội Vía Bồ Tát Quán Thế Âm 19 / 6 / Quý Tỵ (2013) - Phần 1

992 lượt xem

/getmedia/a839381c-b77e-4db2-ae13-c871ed667f28/Phan-1-via-QA-19-thang-6.aspx

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng nghĩa - Tập 34

2636 lượt xem

ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà. Phẩm 6: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng nghĩa - Tập 20

890 lượt xem

Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tổ chức Lễ Hội Vía Bồ Tát Quan Âm 19 / 6 / Quý Tỵ (2013) ĐĐ. Thích Giác Nhàn giảng đề tài: NGUYỆN LỰC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN. ĐĐ. Thích Giác Nhàn cùng chư Tăng Ni và hơn 6000 phật tử lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Âm.

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng nghĩa - Tập 04

1628 lượt xem

http://voluongtho.vn/getmedia/a7846c92-27ec-4e06-b7ab-69b2544c2add/Tap-4-%C4%90ai-Kinh-Vo-Luong-Tho.mp4

Thư viện Kinh Sách

Bản đồ Online

vo luong tho

[4.2014]. TĂNG NI PHẬT TỬ ĐẾN HONGKONG THAM DỰ PHÁP HỘI

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Thống kê truy cập

Đang truy cập:
56 người xem tin tức
21 người nghe pháp âm
Hiện tại đang xem: 77
 Facebook

Tổng số lượt truy cập